Mijn eerste echte kennismaking met de programmeertaal basic, naast het lukraak overtikken van listings voor C64 programma's, was met een rubriek in het Algemeen Dagblad. Runflag/Print geheten wat ik mij nog kan herinneren.

Bij deze nog enkele programma's die ik op basis van de rubriek heb overgetikt. Ik heb naast de broncode ook een executable toegevoegd zodat deze ook in DOSBox is uit te voeren.

Plasma

plasma

Omstreeks 1995 in het Algemeen Dagblad gepubliceerd. Plasma.zip

Naald van Buffon

buffon

Omstreeks 1995 in het AD gepubliceerd.

De heer Buffon heeft formule bedacht om de kans te berekenen dat een naald (of lucifer etc.) op een veld met evenwijdige lijnen een lijn raakt of kruist. Deze formule luidt (onder de veronderstelling dat een naald niet groter is dan de afstand tussen twee lijnen): P = (2L) / (D\pi).

Ofwel de kans is gelijk aan 2 keer de lengte van een naald gedeeld door de afstand tussen twee evenwijdige lijnen vermenigvuldigd met \pi(Pi). 

Door random een heleboel (n) even grote naalden te gooien op een veld met evenwijdige lijnen met gelijke afstanden daartussen kan door het tellen van het aantal naalden welke een lijn gekruisd of geraakt hebben (h) ook de kans (P) berekend worden dat een naald een lijn raakt op kruist.

Dit maakt het dus mogelijk om de formule van Buffon te herschrijven en deze te gebruiken om het getal \pi (Pi) te benaderen:   \pi ≈ (2Ln) / (Dh). Het bijgaande Basic programma doet dit door 10.000 keer een naald te gooien.

Buffon.zip

 Lorenz aantrekker

attractor

Omstreeks 1995 in het AD gepubliceerd.

Zie ook Wikipedia artikel Lorenz-aantrekker.

Attractor.zip

Vlokken

vlokken

Omstreeks 1995 in het AD gepubliceerd.

De vorming van sneeuwvlokken, maar dan wiskundig benaderd.


Vlokken.zip

Verbind

verbind

Omstreeks 1995 in het AD gepubliceerd.

Grafische weergave van het aantal lijnen welke tussen x punten getrokken kan worden.

 

 

verbind.zip

Collatz

collatz

Omstreeks 1996 in het Algemeen Dagblad gepubliceerd.

Zie ook: Wikipedia artikel vermoeden van collatz.

 

collatz.zip

Kraslot

kraslot

Omstreeks 1996 in het AD gepubliceerd.

Met dit programma wordt gesimuleerd wat het resultaat is van het kopen van 10 krasloten.

 

kraslot.zip